ورود به ناحیه‌ی ‌کاربری در صورتی که دوره‌ای خریداری کرده اید، پسورد شما شماره‌ی موبایلتان می‌باشد.
یا
در صورتی که دوره‌ای خریداری کرده اید، پسورد شما شماره‌ی موبایلتان می‌باشد.
ورود با گوگل
برهان     اصفهان، بلوار آیینه خانه، حدفاصل خیابان هفت دست و خیابان جهانگیر خان قشقایی، پلاک 183، موسسه آموزش عالی آزاد برهان.     03195021010 - 03195022101